ByggPartner i Dalarna AB har erhållit uppdraget att renovera 108 lägenheter i kvarteret Blåklinten åt Uppsalahem. Byggentreprenaden beräknas uppgå till ca 125 MSEK och går in i orderboken under fjärde kvartalet 2019.

Projektet omfattar att i samverkan ytskiktsrenovera samtliga lägenheter i olika nivåer utifrån hyresgästval. Nytt tätskikt på tak, ny el, ny ventilation och nya rördragningar såväl invändigt som utvändigt. Fönster och fönsterdörrar byts i sin helhet och samtliga entréer handikappanpassas.

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Leo, VD

Mobil: 076-677 66 10

E-post: fredrik.leo@byggpartner.se

 

Helena Blom, CFO

Mobil: 070-658 50 90

E-post: helena.blom@byggpartner.se

 

Mathias Eriksson, Arbetschef

Mobil: 076-669 73 12

E-post: mathias.eriksson@byggpartner.se

 

 

Handelsplats: Nasdaq First North Premier

Certified Adviser: FNCA Sweden 08-528 00 399

Kortnamn: BYGGP