ByggPartner i Dalarna AB har tecknat ett Partneringavtal med Riggen Bostads AB att bygga 113
studentlägenheter i Nacka.

Projektet omfattar att uppföra 2 stycken flerbostadshus. Husen kommer att ha totalt 113 lägenheter i kv Alphyddan i Nacka.

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Leo, vice VD

Mobil: 076-677 66 10

E-post: fredrik.leo@byggpartner.se 

Sverker Källgården, VD

Mobil: 070-416 97 70

E-post: sverker.kallgarden@byggpartner.se

Claes Thelander, CFO

Mobil: 070-416 97 44

E-post: claes.thelander@byggpartner.se

Handelsplats: Nasdaq First North Premier

Kortnamn: BYGGP

Certified Adviser: FNCA Sweden AB