ByggPartner i Dalarna AB har tecknat partneringavtal med Bostads AB Mimer avseende Kvarteret Hulte och Högne i Västerås. Entreprenaden som Byggpartner tilldelades den 19 april innehåller 2 faser där fas 1 innehåller projektering och framtagande av entreprenadkostnaden. Fas 2 innehåller bygghandlingsprojektering samt produktion, projektet kommer orderläggas i samband med tecknande av entreprenadkontrakt.

Projektet omfattar att i partnering uppföra bostadshus i Kvarteren Hulte och Högne. De två kvarteren ligger på var sin sida om Kopparbergsvägen i Västerås. I Kvarteret Hulte planeras för ca 130 lägenheter och i Kvarteret Högne ca 100 lägenheter.

”Det är glädjande att vi är fortsätter att vara en attraktiv samarbetspartner vid partneringentreprenader och att allmännyttan i allt högre grad väljer att driva projekt i den samarbetsformen då jag är övertygad om att det är det effektivaste sättet att genomföra stora och komplicerade projekt säger Fredrik Leo, Vice VD på ByggPartner med ansvar för entreprenadverksamheten”  

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Leo, vice VD

Mobil: 076-677 66 10

E-post: fredrik.leo@byggpartner.se

Sverker Källgården, VD

Mobil: 070-416 97 70

E-post: sverker.kallgarden@byggpartner.se

Claes Thelander, CFO

Mobil: 070-416 97 44

E-post: claes.thelander@byggpartner.se

Handelsplats: Nasdaq First North Premier

Certified Adviser: FNCA Sweden 08-528 00 399

Kortnamn: BYGGP