ByggPartner har ingått kontrakt med Gavlefastigheter om att bygga skola, förskola, vårdboende och idrottshall i den nya stadsdelen Södra Hemlingby i Gävle.

Under det senaste året har projekteringsarbetet pågått i partneringprojektet mellan Gavlefastigheter, Gavlegårdarna och ByggPartner. Nu är det dags att börja bygga det stora multifunktionella huset i Södra Hemlingby. Under ett och samma tak blir det vård- och omsorgsboende med 80 platser, en skola F-6, en förskola för 120 barn och en idrottshall. Byggnaden kommer att uppföras med en stomme i massivträ, vilket bland annat ska minimera projektets klimatpåverkan och ge bättre inomhusmiljö. Projektet genomförs i projektformen partnering och sker i en öppen dialogbaserad process mellan parterna och de olika kommunala verksamheterna.

Ordervärdet för ByggPartner är cirka 480 miljoner kronor. Beställningen går in i orderboken i Q3 2020. Byggstart är planerad till hösten 2020.