Sveriges renodlade byggentreprenör ByggPartner har tecknat två stycken nya ramavtal avseende strategisk Partnering med Uppsalahem.

Uppsalahem genomförde ramavtalsupphandlingar för strategiska partnering och ByggPartner har tecknat två stycken nya ramavtal som löper över tre år.

Vi är oerhört glada att vårt fina samarbete med Uppsalahem fortsätter och att Partnering som samverkansform växer sig starkare inom Sveriges byggmarknad.Att renovera ett bestånd av bostäder lämpar sig ypperligt för samverkan, alla parametrar är inte kända från början och projekten växer fram i samverkan mellan beställaren och entreprenören. I dagsläget är mer än 50 procent av vår orderstock Partneringprojekt och vi jobbar hårt för att öka andelen”, säger Sverker Källgården, VD för ByggPartner.

För mer information vänligen kontakta:

Sverker Källgården, VD

Mobil: 070-416 97 70

E-post: sverker.kallgarden@byggpartner.se

Claes Thelander, CFO

Mobil: 070-416 97 44

E-post: claes.thelander@byggpartner.se

Mats Lowén, Arbetschef

Mobil: 072-090 26 08

E-post: mats.lowen@byggpartner.se

ByggPartner är ett renodlat byggföretag som verkar i Stockholm/Mälardalen och Dalarna. I

Stockholm/Mälardalen är siktet inställt på fortsatt expansion och i Dalarna är vi ett av de

marknadsledande byggföretagen. Vi erbjuder byggentreprenad, byggservice, ställningsentreprenad och finns representerade i Borlänge, Avesta, Hedemora, Falun, Stockholm, Uppsala och

Västerås. ByggPartner har cirka 370 medarbetare och omsatte drygt 1,1 miljarder kronor 2015.

Priveq Investment och grundaren Bo Olsson är huvudägare i ByggPartner. Se mer information på www.byggpartner.se