Utsiktstornet i Siljansnäs byggs helt av trä från svensk skog som är certifierad enligt FSC – Forest Stewardship Council. Det blir därmed Sveriges första certifierade byggnad enligt FSC-systemets Projektcertifiering.

I byggandet av det nya utsiktstornet i Siljansnäs, Dalarna, arbetar ByggPartner enligt det regelverk som FSC har utvecklat och som möjliggör certifiering av enskilda byggprojekt. Projektcertifiering enligt FSC gör det möjligt för oss som byggföretag att bidra till de globala klimatmålen samt öka värdet av ansvarsfullt skogsbruk.
- Tillsammans med FSC och stomleverantören Setra har ByggPartner nu tagit ett viktigt steg mot ett verkligt hållbart byggande med spårbar, tredjepartscertifierad träråvara, säger entreprenadchef Johan Karlsson. 
Initiativet till att FSC-certifera det nya utsiktstornet i Siljansnäs togs av Naturvårdsverket, Länsstyrelsen Dalarna och ByggDialog Dalarna. Tornet i Siljansnäs står klart för besökare sommaren 2021.