Nu har kommunfullmäktige i Arboga gett klartecken att börja bygga den nya förskolan och vård- och omsorgsboendet. Kommunfullmäktige har godkänt riktpriserna för vård- och omsorgsboendet på 80 platser till 238,6 MSEK och till 78,4 MSEK för förskolan på 10 avdelningar med 175 platser.

Byggpartner har sedan tidigare pressmeddelat tilldelningen av det strategiska partneringavtalet. Nu går projekten vidare till nästa fas som är produktion och byggstart planeras till september. När kontrakt skrivs går projekten in i orderboken vilket sker under tredje kvartalet 2018.

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Leo, VD

Mobil: 076-677 66 10

E-post:

fredrik.leo@byggpartner.se

Helena Blom, CFO

Mobil: 070-658 50 90

E-post:

helena.blom@byggpartner.se

Handelsplats: Nasdaq First North Premier

Certified Adviser: FNCA Sweden 08-528 00 399

Kortnamn: BYGGP