ByggPartners CFO Claes Thelander lämnar bolaget efter drygt 13 år. Claes kommer att kvarstå
i tjänst under sin uppsägningstid på sex månader och rekrytering av hans efterträdare påbörjas omgående.

Claes har under en lång tid varit en viktig del av ByggPartner och har med sin rutin byggt upp en stark ekonomiavdelning och system för att styra verksamheten. Inte minst under resan mot börsen 2016 drog Claes ett stort lass och han har idag meddelat att han lämnar ByggPartner.

”Jag kan förstå att Claes efter så många år vill hitta på något annat och jag vill rikta ett varmt tack till Claes för all kunskap och engagemang som han har bidragit med under åren”, säger Sverker Källgården, VD.

Claes Thelander kommer att kvarstå i tjänst under sin uppsägningstid på sex månader och rekrytering av hans efterträdare påbörjas omgående.

För mer information vänligen kontakta:

Sverker Källgården, VD

Mobil: 070-416 97 70

E-post: sverker.kallgarden@byggpartner.se

Denna information är sådan information som ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2017.

Handelsplats: Nasdaq First North Premier

Kortnamn: BYGGP

Certified Adviser: FNCA Sweden 08-528 00 399