· Nettoomsättningen uppgick till 911,1 (772,1) Mkr 
· Operativt rörelseresultat (EBIT) uppgick till 32,5 (34,6) Mkr
· Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,6 (4,5) procent
· Resultatet efter skatt uppgick till 26,8 (28,3) Mkr
· Resultatet per aktie uppgick till 2,21 (2,34) kr
· Orderingången uppgick till 1 201 (928) Mkr
· Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 1 404 (1 286) Mkr
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -28,8 (19,4) Mkr
· Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 31,2 (36,7) procent

”Vi har marknaden med oss i Stockholm/Mälardalen och Dalarna. 2016 är på väg att avslutas på samma sätt som tidigare år. Vi redovisade en stabil utveckling under årets tre första kvartal. Vår omsättning ökade och våra marginaler var stabila. Orderstocken ligger på en fortsatt hög nivå och vi ökade andelen partneringprojekt”, säger Sverker Källgården, VD i ByggPartner.

För mer information, kontakta:

Sverker Källgården, VD, mobil 070-416 97 70, e-post sverker.kallgarden@byggpartner.se

Claes Thelander, CFO, mobil 070-416 97 44, e-post claes.thelander@byggpartner.se

ByggPartner är ett renodlat byggföretag som verkar i Stockholm/Mälardalen och Dalarna. I Stockholm/Mälardalen är siktet inställt på fortsatt expansion och i Dalarna är vi ett av de marknadsledande byggföretagen. Vi erbjuder byggentreprenad, byggservice, ställningsentreprenad och finns representerade i Borlänge, Avesta, Hedemora, Falun, Stockholm, Uppsala och Västerås. ByggPartner har cirka 370 medarbetare och omsatte drygt 1,1 miljarder kronor 2015.