ByggPartners VD, Sverker Källgården, har efter fem år som koncernchef och VD träffat en överenskommelse med ByggPartners styrelse om att lämna bolaget. Styrelsen har utsett Fredrik Leo, nuvarande vice VD och ansvarig för entreprenaddelen, till ny VD och koncernchef för ByggPartner. VD-skiftet sker den 1 augusti och Sverker Källgården kommer därefter att stå till styrelsens och VDs förfogande under uppsägningstiden.

”Jag fick ett uppdrag av styrelsen när jag anställdes 2013 att göra ByggPartner lönsamt och börsfähigt. I och med börsintroduktionen 2016 och den ökade marknadsandel som ByggPartner tillgodogjort sig i både Stockholm och Mälardalen anser jag att uppdraget är slutfört och därför har jag, tillsammans med styrelsen, kommit fram till att det är ett lämpligt tillfälle att lämna över rodret.” säger Sverker Källgården.

Fredrik Leo anställdes som vice VD i ByggPartner med ansvar för entreprenaddelen i början av 2017 och har dessförinnan en lång bakgrund hos NCC Building.

”Fredrik Leo har under sin tid i ByggPartner påvisat affärsmässighet och ett ledarskap som vi tror kommer skapa mervärden för aktieägarna. VD-skiftet kommer att bli smidigt då Fredrik redan är insatt i större delen av bolaget. ” säger Torsten Josephson, ordförande i ByggPartner i Dalarna Holding AB. ”Vi vill också från styrelsens sida tacka Sverker för väl genomfört arbete med såväl börsnoteringen som att skapa goda förutsättningar för framtiden med ökad marknadsandel i Stockholm och Mälardalen samt en fortsatt hög andel partneringprojekt.” fortsätter Josephson vidare.

För information vänligen kontakta:

Torsten Josephson, ordförande

070-537 41 75

Torsten.josephson@prioettab.se

Fredrik Leo, tillträdande VD och koncernchef ByggPartner

076-677 66 10

Fredrik.leo@byggpartner.se

”Denna information är sådan information som ByggPartner Holding AB (publ) org.nr 556710-9243, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli 2018 kl. 18.00.

Handelsplats: Nasdaq First North Premier  

Kortnamn: BYGGP Certified Adviser: FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399