Det kommunalägda fastighetsbolaget AB Stångåstaden har skrivit ramavtal med Åhlin & Ekeroth Byggnads AB. Kontraktet avser totalentreprenad inom nybyggnad av bostäder och lokaler belägna i Linköpings kommun. Avtalstiden är två år med möjlighet till förlängning ett år i taget i ytterligare två år.

Stångåstaden är det största bostadsföretaget i Linköping och ägs av Linköpings kommun. Bolaget äger och förvaltar cirka 18 000 lägenheter, 4 100 av dem är studentbostäder och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. Utöver detta har Stångåstaden cirka 40 byggnader med kulturhistoriskt värde som förvaltas av dotterbolaget Kulturfastigheter.

Ramavtalet ger ingen garanti om volym men utifrån det stora bostadsbehovet inom Linköpings kommun hyser Johan Neander, affärsområdeschef Bostad inom Åhlin & Ekeroth Byggnads AB, gott hopp om att avtalet kommer att generera flera spännande nybyggnadsprojekt för byggföretaget:

– Ja, absolut! Linköping är en attraktiv kommun att bo och studera i. Enligt befolkningsprognosen från Linköpings kommun behöver omkring 1 040 nya bostäder per år byggas för att möta ökningen av invånare i Linköping fram till år 2040. Att Stångåstaden är en viktig aktör för att möta bostadsbehovet råder det ingen tvekan om. Som östgötskt byggföretag ser vi med stolthet och glädje fram emot ett givande samarbete i linje med Stångåstadens vision "Att ligga ett steg före – för Linköping, kunderna, medarbetarna och för en hållbar framtid."