ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) har hållit extra bolagsstämma torsdagen den 22 oktober 2020. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande

Den extra bolagsstämman beslutade om föreslagen utdelning om 3,25 kronor per aktie för verksamhetsåret 2019. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till måndagen den 26 oktober 2020. Utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB torsdagen den 29 oktober 2020.

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2020, klockan 15.00 CET.