ByggPartners aktiesparprogram har rönt stort intresse bland företagets medarbetare. ”Ett tecken på medarbetarnas intresse för vår långsiktiga utveckling”, menar vd Sture Nilsson.

ByggPartners årsstämma den 18 maj 2021 beslutade om ett långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram för samtliga anställda samt ett fyrårigt teckningsoptionsprogram för koncernledning och nyckelpersoner.
Intresset för deltagande i programmen har varit stort. Sammanlagt har drygt 180 anställda av cirka 480 inbjudna anmält sig till aktiesparprogrammet. I teckningsoptionsprogrammet har samtliga 200 000 teckningsoptioner förvärvats till marknadspris. För ytterligare information om programmen hänvisas till årsstämmohandlingarna.
– Det är glädjande att så många har anmält sig till aktiesparprogrammet. Jag ser det som ett tecken på medarbetarnas intresse för vår långsiktiga utveckling, säger Sture Nilsson, vd för ByggPartner.