Valberedningen i ByggPartner föreslår årsstämman 2019 att Tore Hallersbo väljs som styrelsens ordförande samt att styrelsen minskas med en ledamot, till fem ledamöter. Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter förutom Louise Nilsson som avböjt omval.

Valberedningen i ByggPartner föreslår att Tore Hallersbo väljs som styrelsens ordförande samt att styrelsen minskas med en ledamot. Valberedningen kommer vidare att föreslå omval av styrelseledamöterna Bo Olsson, Torsten Josephson, Helena Skåntorp samt Elisabeth Norman som samtliga står till förfogande. Louise Nilsson har avböjt omval. Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman, som hålls den 8 maj vid Falu Gruva i Falun. Information inför årsstämman kommer finnas på ByggPartners hemsida.

För mer information vänligen kontakta: 

Valberedningens ordförande Eva Gottfridsdotter-Nilsson

E-post: eva.gottfridsdotter-nilsson@lansforsakringar.se