Valberedningen i ByggPartner föreslår årsstämman 2020 omval av samtliga styrelseledamöter. Vidare så föreslås omval av styrelsens ordförande Tore Hallersbo.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Tore Hallersbo (oberoende), Torsten Josephson (oberoende), Elisabeth Norman (oberoende), Bo Olsson (beroende) samt Helena Skåntorp (oberoende) som samtliga står till förfogande. Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman, som hålls den 14 maj på Hotell Scandic Anglais i Stockholm. Information inför årsstämman kommer finnas på ByggPartners hemsida.

För mer information vänligen kontakta:

Valberedningens ordförande Eva Gottfridsdotter-Nilsson

E-post: eva.gottfridsdotter-nilsson@lansforsakringar.se