Valberedningen i ByggPartner föreslår årsstämman 2021 att Tore Hallersbo väljs som styrelsens ordförande samt att styrelsen minskas med en ledamot, till fyra ledamöter. Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter förutom Torsten Josephson, som avböjt omval.

Valberedningen i ByggPartner föreslår att Tore Hallersbo väljs som styrelsens ordförande samt att styrelsen minskas med en ledamot. Valberedningen kommer vidare att föreslå omval av styrelseledamöterna Bo Olsson, Helena Skåntorp samt Elisabeth Norman som samtliga står till förfogande. Torsten Josephson, har avböjt omval. Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman, som hålls den 18 maj. Information inför årsstämman kommer finnas på ByggPartners hemsida.

För mer information kontakta: 

Valberedningens ordförande Eva Gottfridsdotter-Nilsson

E-post: eva.gottfridsdotter-nilsson@lansforsakringar.se