Pressmeddelanden

ByggPartnerGruppen är en renodlad byggkoncern med verksamhet under tre varumärken; ByggPartner, Åhlin & Ekeroth samt Flodéns...
Aktieägarna i ByggPartner Gruppen AB (publ), 556710–9243, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj 2024 kl. 13.30 i...
Industriföretaget Tractive, som utvecklar, tillverkar och säljer utrustning för sågning i betong samt sekventiella växellådor...
ByggPartnerGruppen har informerats om att valberedningen föreslår att Per Sjöstrand väljs till ny styrelseordförande vid årsstämman...
2024-03-15 12:20 Dalahus rekryterar ny VD
Dalahus, tillverkare av byggkomponenter i trä, förstärker ledningen genom att anställa Jörgen Isaksson som ny VD. Han blir ansvarig...
ByggPartner har fått en ny VD i Daniel Lindén. Han tar över efter Sture Nilsson som varit VD sedan 2021 och som nu lägger fokus...
Fortsatt stabil orderstock och förbättrad lönsamhet samt positivt kassaflöde Oktober - December 2023 Januari - December 2023 ”Vår...
ByggPartnerGruppen AB (publ) utser Karin Mellegård Djärf till ny CFO med tillträde den 1 juni 2024. Karin kommer ingå i koncernledningen...
ByggPartnerGruppen, byggentreprenören med verksamhet i Mellansverige, Östergötland och Västra Götaland, bjuder in till presentation...
Åhlin & Ekeroth Byggnads AB, en del av ByggPartnerGruppen, har genom anbudsförfarande fått förtroendet att genomföra en...
Det är nu klart att Åhlin & Ekeroth får uppdraget att uppföra den nya kajbyggnaden i inre hamnen i Norrköping. Den ska stå...
ByggPartner Gruppen AB (publ) meddelar idag att Erik Foberg på egen begäran väljer att lämna rollen som Chief Financial Officer (CFO)...
ByggPartner har nu tecknat kontrakt med Uppsalahem om byggfasen för ett nytt partneringprojekt på Rackarberget i Uppsala. Här blir det...
ByggPartnerGruppens extra bolagsstämma ägde rum idag den 24 november 2023. Stämman beslutade att styrelsen ska utökas med två...
Styrelsen i ByggPartner Gruppen AB (publ) har informerats om att en av bolagets större aktieägare med närstående, som tillsammans...
Stabilt orderläge, förbättrad lönsamhet och stärkt finansiell ställning. Juli - september 2023• Orderingången...
ByggPartnerGruppen, byggentreprenören med verksamhet i Mellansverige, Östergötland och Västra Götaland, bjuder in till presentation...
Aktieägarna i ByggPartner Gruppen AB (publ), 556710–9243, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 24 november 2023 kl...
Byggentreprenören ByggPartner med cirka 600 medarbetare och verksamhet i Mellansverige får ny vd i Daniel Lindén, senast regionchef för...
ByggPartnerGruppens valberedning med uppgift att för årsstämman 2024 föreslå styrelse, styrelseordförande och revisor samt...
Nu inleds byggandet av en ny grundskola i Djurås. Projektet genomförs i partnering-samverkan mellan Gagnefs kommun och ByggPartner. Skolan får...
En delegation från Thailand besöker på onsdag 30/8 Falun. Gruppen, med bland andra Thailands ambassadör, är i Sverige för...
Stor orderstock och positivt rörelseresultat April - juni 2023 • Orderingången uppgick till 1 331 (1 006) Mkr • Orderstocken vid periodens...
ByggPartnerGruppen, byggentreprenören med verksamhet i Mellansverige, Östergötland och Västra Götaland, bjuder in till presentation...
Åhlin & Ekeroth Byggnads AB har i konkurrens vunnit upphandlingen om helrenovering av Petrus Magni skola för Vadstena kommun. Projektet...
Dalahus förvärvar Dala Massivträ och bildar Dalahusgruppen. Syftet är att skapa en företagsgrupp som kan erbjuda helhetslösningar...
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG...
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG...
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG...
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG...
ByggPartnerGruppens årsstämma ägde rum den 20 juni 2023. Vid årsstämman fattades, bland annat, följande beslut: Stämman...
Kommunfastigheter i Arboga AB och ByggPartner har nu tecknat avtal om att i partnering uppföra en ny grundskola. Samverkansavtalet, ett så kallat...
Stabil orderstock och hög andel samverkansprojekt Januari - mars 2023 • Orderingången uppgick till 1 272 (519) Mkr • Nettoomsättningen...
ByggPartnerGruppen är en renodlad byggkoncern med verksamhet under tre varumärken; ByggPartner, Åhlin & Ekeroth samt Flodéns...
Tage Rejmes Bil AB genomför en omfattande om- och tillbyggnad av sin personbilsverkstad i Norrköping med Åhlin & Ekeroth som entreprenör...
Aktieägarna i ByggPartner Gruppen AB (publ), 556710–9243, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 juni 2023 kl. 10.00 i...
ByggPartnerGruppen, byggentreprenören med verksamhet i Mellansverige, Östergötland och Västra Götaland, bjuder in till presentation...
Ludvikas nya multiarena på Hillängens idrottsplats i Ludvika kommer att byggas i ett partneringsamarbete med Ludvika Kommunfastigheter och ByggPartner...
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG...
Styrelsen för ByggPartner Gruppen AB (publ) (”Bolaget”) har idag, den 7 maj 2023, beslutat att göra projektnedskrivningar och riskreserveringar...
Byggföretaget Flodéns har fått uppdraget av KAB Fastigheter att renovera välkända hotell Panorama i Göteborg. Projektet...
Åhlin & Ekeroth Byggnads AB har utfört ett flertal projekt inom Vrinnevi sjukhusområde i Norrköping. Nu är byggföretaget...
Nu står det klart att Flodéns ska bygga ett nytt djursjukhus när Blå Stjärnan flyttar från Hisingen till Mölndal...
Kommunstyrelsen har beslutat att Kommunfastigheter i Arboga AB får i uppdrag att teckna ett avtal med ByggPartner för att uppföra en ny...
Det östgötska byggföretaget Åhlin & Ekeroth Byggnads AB lägger allt större fokus på att utveckla sin kompetens...
Gäller ändring i rubriken till bolagsnamnet ByggPartnerGruppen samt år 2022 Stark orderingång och positivt EBITDA Oktober &ndash...
Stark orderingång och positivt EBITDA Oktober – december 2022 • Orderingången uppgick till 1 391 (524) Mkr • Nettoomsättningen...
Valberedningen i ByggPartnerGruppen föreslår årsstämman 2023 att Tore Hallersbo väljs som styrelsens ordförande samt att...
Region Gävleborg har valt ByggPartner som entreprenör för ombyggnaden av Hus 29, som rymmer akutmottagning och förlossning. Projektet...
ByggPartnerGruppen bjuder in till presentation via webb eller telefon VD Sture Nilsson och CFO Erik Foberg presenterar resultatet för fjärde...
Flodén Byggnads AB har vunnit upphandlingen om ny- och ombyggnad av Påvelundsskolan i Västra Frölunda. Uppdragsgivare är Stadsfastighetsförvaltningen...
Det kommunalägda fastighetsbolaget AB Stångåstaden har skrivit ramavtal med Åhlin & Ekeroth Byggnads AB. Kontraktet avser totalentreprenad...
Nu inleder ByggPartner och Kommunfastigheter i Arboga renoveringen av äldreboendet Hällbacken. Projektet sker i partnering-samverkan som del...
ByggPartner och Falu kommun har skrivit kontrakt om en omfattande renovering av Hälsinggårdsskolan i Falun. Projektet kommer att genomföras...
Ny koncern och ökad omsättning Juli-september Orderingången uppgick till 885 (414) Mkr Nettoomsättningen uppgick till 1 083 (496)...
Den börsnoterade byggkoncernen ByggPartnerGruppen har lanserat en ny hemsida med information till investerare. Koncernen är indelad i segmenten...
ByggPartnerGruppen bjuder in till presentation via webb eller telefon torsdagen den 17 november kl. 9.00. VD Sture Nilsson och CFO Erik Foberg presenterar...
ByggPartnerGruppens valberedning med uppgift att för årsstämman 2023 föreslå styrelse, styrelseordförande och revisor samt...
Ny vd för Göteborgsbaserade Flodéns blir Anna Källström. Hon kommer närmast från en ledande position på Wästbygg...
ByggPartner har nu tecknat avtal med Uppsalahem om att projektera och utveckla partneringprojektet Rackarberget X2 innehållande studentbostäder...
I dagarna stod det klart. Det blir det östgötska byggföretaget Åhlin & Ekeroth Byggnads AB som, i samverkansentreprenad med uppdragsgivaren...
Under kvartal 2 genomförde ByggPartner nedskrivning av ett antal projekt främst i Mälardalen. ”Vi konstaterar nu att förlusterna...
ByggPartnerGruppen har utökat koncernledningen med representanter för ByggPartner, Åhlin & Ekeroth samt Flodéns. ByggPartnerGruppen...
ByggPartner har nu skrivit kontrakt med Högbo Brukshotell AB gällande om- och tillbyggnation av det populära hotellet norr om Sandviken...
Ökad omsättning och orderingång April – juni 2022 Nettoomsättningen uppgick till 732,8 (593,4) Mkr Rörelseresultat (EBIT)...
ByggPartnerGruppen bjuder in till presentation via webb eller telefon onsdagen den 10 augusti kl. 9.00. VD Sture Nilsson och CFO Erik Foberg presenterar...
Per den 29 juli 2022 uppgår antalet aktier och röster i ByggPartner Gruppen AB (publ) till 17 389 311 aktier och röster. Antalet aktier...
I delårsrapporten för det första kvartalet meddelade ByggPartner att en genomlysning inletts av de delar av verksamheten som inte är...
ByggPartner Gruppen AB (publ) tillträder idag Åhlin & Ekeroth och Flodéns, i enlighet med de avtal om villkorade förvärv...
Nu inleder ByggPartner och Folkhem byggandet av nästa etapp av Cederhusen i Stockholm. Ytterligare 63 klimatsmarta bostäder byggs nu i ett av...
ByggPartners årsstämma ägde rum den 18 maj 2022. Vid årsstämman fattades, bland annat, nedanstående beslut. Stämman...
STARK OMSÄTTNINGSTILLVÄXT TROTS ÖKAD OSÄKERHET ” Vår produktionstakt har fortsatt att utvecklas starkt under inledningen...
Presentationen är den 18 maj - inte februari. ByggPartner, byggentreprenören med bas i Dalarna och verksamhet i större delen av Mellansverige...
ByggPartner, byggentreprenören med bas i Dalarna och verksamhet i större delen av Mellansverige, bjuder in till presentation via webb eller telefon...
Ett nytt avtal är tecknat mellan ByggPartner och Borlänge kommun om byggandet av upp till fyra nya särskilda boenden. Med start 2022 ska...
Borlänge kommun har nu avropat den första förskolan av tre i det strategiska partneringavtal som är tecknat med ByggPartner. Först...
Nu är det klart att ByggPartner och Borlänge kommun ska bygga en ny ridanläggning i partnering. Anläggningen ska byggas med trästomme...
ByggPartners årsredovisning för 2021 har idag publicerats på bolagets hemsida ByggPartner är den renodlade byggaren med bas i Dalarna...
Aktieägarna i ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ), 556710-9243, kallas härmed till årsstämma onsdag den 18 maj 2022 kl. 15.00...
ByggPartner och Tunabyggen har skrivit kontrakt om totalentreprenaden för projektet Vattumannen 1 som omfattar ett hundratal lägenheter mellan...
”Vi är glada att kunna välkomna Flodéns till ByggPartner-koncernen. Förvärvet är i linje med vår strategi och...
ByggPartners styrelse har under de senaste månaderna gjort en översyn av koncernens mål och strategi vilket innebär att förvärv...
· Åhlin & Ekeroth omsatte cirka 1,4 miljarder kronor 2021 och har under 2019–2021 haft en lönsamhet väl i paritet...
Byggentreprenören ByggPartner bidrar med 200 000 kronor till UNHCR:s viktiga arbete i det krigsdrabbade Ukraina. De ukrainare som tvingas fly för...
ByggPartner har prelimärt tilldelats totalentreprenaden för projektet Vattumannen 1 för AB Stora Tunabyggen i Borlänge. Projektet omfattar...
ByggPartner har skrivit kontrakt med Akademiska Hus AB om byggandet av 170 studentlägenheter i Rosendal, Uppsala. Tilldelningen avser nyproduktion...
Rekordomsättning, högre resultat och höjd utdelning "Vi avslutar 2021 med ett rejält lyft i omsättningen tack vare hög...
ByggPartner har tecknat avtal med Kopparloftet AB om att uppföra 36 nya bostadsrättslägenheter i Stöten. Det nya projektet Brf Dalaviste...
ByggPartner, byggentreprenören som verkar i Stockholm, Mälardalen, Gävle och Dalarna, bjuder in till telefonkonferens/audiocast torsdagen...
Flera gemensamma referensprojekt Dagens tillkännagivande befäster ytterligare den redan starka relationen mellan ByggPartner och Stora Enso...
Projektet omfattar en butik om 1 800 kvadratmeter som byggs med limträstomme och med fasad delvis i trä. På taket installeras solceller...
Tilldelningen avser nyproduktion av studentbostäder i totalentreprenad för Akademiska Hus AB. Projektet går under namnet Aquila och ska...
Juli – september 2021 VD:s kommentar: ByggPartner är inne i en expansiv fas och ökar omsättning och rörelsemarginal under kvartal...
De avtal som nu har tecknats av Folkhem och ByggPartner gäller samarbeten som inleds med att parterna tillsammans vidareutvecklar och bygger två...
VD Sture Nilsson och CFO Erik Foberg presenterar resultatet för tredje kvartalet och första nio månaderna 2021 Presentationen hålls...
Entreprenadbolaget ByggPartner är inne i en expansiv fas. Bolaget har verksamhet i större delen av Mellansverige och rekryterar nu på alla...
Valberedningen ska bildas genom att styrelsens ordförande snarast efter den sista bankdagen i augusti ska identifiera och kontakta de tre röstmässigt...
Gunilla Dahlstedt, tidigare biträdande distriktschef på Skanska, ska utveckla företagets verksamhet i området mellan Uppsala och...
”Andra kvartalet visar ökad omsättning och vinst för ByggPartner där rörelsemarginalen ökade till 4,1 procent.&rdquo...
En strategisk partnering kan liknas vid ett ramavtal där parterna tillsammans utreder, planerar och genomför ett antal projekt över en viss...

Presskontakt

Jakob Falkerby
Kommunikationsansvarig

Telefon: 070-345 13 16
Skicka mail

Sture Nilsson, VD

Telefon: 070-580 04 15
Skicka mail